Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 
De Erfgoedmonitor

  Link Empty
  Icoon

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  Tegel Insluiten

  Met onderstaande HTML code kunt u een tegel publiceren op uw eigen website.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
  Toon als grid Toon als lijst

  Niet toonbaar

  Niet toonbaar

  Archeologische onderzoeksmeldingen

  aantal

  11

  Aa en Hunze

  x

  minder dan 5.000 inwoners

  RCE - ARCHIS
  | 2018

  Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - ARCHIS

  De KNA schrijft voor dat alle archeologische onderzoeken voor aanvang worden aangemeld in Archis. Uitvoerders van archeologisch onderzoek dienen hierin o.a. waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen vast te leggen. 

  Er worden in Nederland diverse methoden van onderzoek toegepast. In de meeste gevallen wordt eerst een bureauonderzoek uitgevoerd. Hiermee wordt op basis van bestaande bronnen  (bijvoorbeeld kaarten, literatuur, Archis) inzicht verkregen in de landschappelijke en archeologische kenmerken van het onderzoeks- of plangebied. Het resultaat van bureauonderzoek is een gespecificeerde verwachting ten aanzien van de aanwezigheid en aard van archeologische vindplaatsen. In de volgende stap, het Inventariserend Veldonderzoek (IVO),  wordt deze verwachting getoetst en worden archeologische vindplaatsen opgespoord en (indien aanwezig) gewaardeerd. Tijdens het IVO kunnen verschillende methoden worden toegepast, zoals oppervlaktekartering, booronderzoek, proefsleuvenonderzoek en geofysisch onderzoek. Van een opgraving is eventueel sprake als een vindplaats behoudenwaardig is, maar niet in de bodem (in situ) kan worden behouden. Ook bestaat de mogelijkheid tot het uitvoeren van een archeologische begeleiding van niet-archeologische werkzaamheden. Hiertoe kan besloten worden indien een IVO niet kon worden uitgevoerd, bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van bebouwing of bestrating.

  Archeologische onderzoeksmeldingen naar uitvoerder

  Aa en Hunze

  Indicatoren20142015201620172018
  Archeologische werkgroepxxxxx
  Bedrijf252613411
  Gemeentexxxxx
  Provinciexxxxx
  RCExx1xx
  Universiteitxxxxx
  Onbekendxxxxx
  Overigxxxxx
  RCE - ARCHIS
  | 2014 - 2018

  Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - ARCHIS

  Voor 2001 mochten alleen het rijk, gemeenten en wetenschappelijke instellingen opgravingen uitvoeren. Vanaf eind jaren ’90 kwam de marktwerking op gang en in 2001 werd een tijdelijke beleidsregel ingevoerd. Deze beleidsregel maakte het voor commerciële bedrijven mogelijk om onder bepaalde voorwaarden gravend onderzoek te doen en hierover te rapporteren. Sindsdien is het archeologisch onderzoek in Nederland ingebed in een open marktsysteem en zijn concurrentie, marktwerking en zelfregulering onderdeel van de archeologie. Bedrijven en overheidsinstellingen die beschikken over een opgravingsvergunning (artikel 45 in de Monumentenwet 1988) kunnen opdrachten verwerven tot het uitvoeren van archeologisch onderzoek.

  Archeologische onderzoeksmeldingen naar uitvoerder

  OnderwerpAa en Hunzeminder dan 5.000 inwoners
  Archeologische onderzoeksmeldingen naar uitvoerder ()nullnull
  Archeologische onderzoeksmeldingen naar uitvoerder ()11null
  Archeologische onderzoeksmeldingen naar uitvoerder ()nullnull
  Archeologische onderzoeksmeldingen naar uitvoerder ()nullnull
  Archeologische onderzoeksmeldingen naar uitvoerder ()nullnull
  Archeologische onderzoeksmeldingen naar uitvoerder ()nullnull
  Archeologische onderzoeksmeldingen naar uitvoerder ()nullnull
  Archeologische onderzoeksmeldingen naar uitvoerder ()nullnull
  RCE - ARCHIS
  | 2018

  Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - ARCHIS

  Voor 2001 mochten alleen het rijk, gemeenten en wetenschappelijke instellingen opgravingen uitvoeren. Vanaf eind jaren ’90 kwam de marktwerking op gang en in 2001 werd een tijdelijke beleidsregel ingevoerd. Deze beleidsregel maakte het voor commerciële bedrijven mogelijk om onder bepaalde voorwaarden gravend onderzoek te doen en hierover te rapporteren. Sindsdien is het archeologisch onderzoek in Nederland ingebed in een open marktsysteem en zijn concurrentie, marktwerking en zelfregulering onderdeel van de archeologie. Bedrijven en overheidsinstellingen die beschikken over een opgravingsvergunning (artikel 45 in de Monumentenwet 1988) kunnen opdrachten verwerven tot het uitvoeren van archeologisch onderzoek.

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op het stersymbool te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het stersymbool kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het ster symbool in een tegel kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Uw zoekopdracht {searchText} heeft helaas geen resulaten opgeleverd.

  Select period level