Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 
De Erfgoedmonitor

  Link Empty
  Icoon

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  Tegel Insluiten

  Met onderstaande HTML code kunt u een tegel publiceren op uw eigen website.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
  Toon als grid Toon als lijst

  Niet toonbaar

  Niet toonbaar

  Aantal inspecties uitgevoerd door de Munumentenwacht

   

  9

  Aa en Hunze

  9

  minder dan 5.000 inwoners

  Monumentenwacht Nederland
  | 2013

  Bron: Monumentenwacht Nederland

  Het gaat hier om het aantal inspecties dat in de periode 2007-2013 door de Monumentenwacht is uitgevoerd.

  In elke provincie is een Monumentenwacht actief. Een monumentenwacht inspecteert monumentale gebouwen en adviseert eigenaren over het onderhoud van hun monumenten. Het beeld dat de gegevens van de Monumentenwachten geven heeft uitsluitend betrekking op de door hen geïnspecteerde monumenten.
  Van 2008 tot en met 2013 zijn in totaal 44.710 inspecties uitgevoerd.

  De inspectiefrequentie per monument is afhankelijk van het abonnement van de klant. De Monumentenwachten voeren ook eenmalige inspecties uit. Zo zijn er in de meetperiode 2008 - 2013 3.195 monumenten éénmaal geïnspecteerd, 6.344 tweemaal, 10.311 driemaal, 12.228 viermaal, 8.585 vijfmaal en 4.038 monumenten in alle zes de jaren.

  De gegevens zijn door Monumentenwacht Nederland verzameld bij de 11 provinciale stichtingen Monumentenwacht. Het beeld dat de gegevens van de Monumentenwacht geven over de technische staat van de gebouwde rijksmonumenten, mag niet als representatief worden beschouwd voor het hele bestand aan gebouwde rijksmonumenten. Ze geven een volledig en betrouwbaar beeld van de technische staat van de door de Monumentenwacht geïnspecteerde monumenten. Dit betreft een relatief groot deel van het totale bestand aan rijksmonumenten (ca. 9,5% in 2013) en is daarmee een waardevolle bron. 

  Staat van het onderhoud

  OnderwerpAa en Hunzeminder dan 5.000 inwoners
  Staat van het onderhoud (%)66.744.4
  Staat van het onderhoud (%)22.222.2
  Staat van het onderhoud (%)11.133.3
  Staat van het onderhoud (%)nullnull
  Monumentenwacht Nederland
  | 2013

  Bron: Monumentenwacht Nederland

  'Onderhoud' richt zich voornamelijk op het vervangen, bijhouden en herstellen van onderdelen, zoals schilder- en voegwerk.

  Adviesverzoeken WABO

  aantal

  1

  Aa en Hunze

  x

  minder dan 5.000 inwoners

  RCE
  | 2014

  Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) - eigen registratie

  De WABO bundelt 25 bestaande vergunning- en toestemmingsstelsels die te maken hebben met ingrepen in de leefomgeving, waaronder ook de vergunningen voor monumenten. In de WABO zijn bepalingen opgenomen die relevant zijn voor zowel rijks-, provinciale als gemeentelijke monumenten (en de daaraan ten grondslag liggende verordeningen en / of bestemmingsplannen). Vergunningsplichtig zijn activiteiten als (gedeeltelijk) slopen, verstoren, verplaatsen of aanpassen van een gebouwd monument. 

   

  Adviesverzoeken WABO

  aantal

  OnderwerpAa en Hunzeminder dan 5.000 inwoners
  Adviesverzoeken WABO (aantal)nullnull
  Adviesverzoeken WABO (aantal)nullnull
  Adviesverzoeken WABO (aantal)nullnull
  Adviesverzoeken WABO (aantal)nullnull
  Adviesverzoeken WABO (aantal)nullnull
  Adviesverzoeken WABO (aantal)1null
  Adviesverzoeken WABO (aantal)nullnull
  RCE
  | 2014

  Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) - eigen registratie

  Het gaat hier om de aanvragen die bij de RCE zijn binnengekomen. Aanvragen die niet aan de RCE zijn doorgestuurd door gemeenten of provincies zijn dus niet in de cijfers meegenomen.

  Staat van het casco

  OnderwerpAa en Hunzeminder dan 5.000 inwoners
  Staat van het casco (%)77.855.6
  Staat van het casco (%)22.233.3
  Staat van het casco (%)null11.1
  Staat van het casco (%)nullnull
  Monumentenwacht Nederland
  | 2013

  Bron: Monumentenwacht Nederland

  Onder 'casco' wordt verstaan de dragende onderdelen en het omhulsel, dat grofweg bestaat uit dak, kappen met spantconstructies, balklagen en vloeren, gevels, dragende muren met wandopeningen, funderingen en kelders en gewelven.

  Verstrekte WABO adviezen naar soort

  OnderwerpAa en Hunzeminder dan 5.000 inwoners
  Verstrekte WABO adviezen naar soort (%)nullnull
  Verstrekte WABO adviezen naar soort (%)nullnull
  Verstrekte WABO adviezen naar soort (%)nullnull
  Verstrekte WABO adviezen naar soort (%)nullnull
  Verstrekte WABO adviezen naar soort (%)nullnull
  Verstrekte WABO adviezen naar soort (%)100.0null
  Verstrekte WABO adviezen naar soort (%)nullnull
  RCE - Wabo-adviezen
  | 2014

  Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) - eigen registratie

  Het gaat hier om de adviezen die de RCE heeft uitgebracht op de aanvragen die bij de RCE zijn binnengekomen. Aanvragen die niet aan de RCE zijn doorgestuurd door gemeenten of provincies zijn dus niet in de cijfers meegenomen.

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op het stersymbool te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het stersymbool kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het ster symbool in een tegel kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Uw zoekopdracht {searchText} heeft helaas geen resulaten opgeleverd.

  Select period level